Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów

Celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest wypracowanie zysku. Każdy przedsiębiorca musi sporządzać spis swoich finansów, to znaczy rejestrować koszty i zyski oraz rozliczać się z urzędem skarbowych. Najprostszą formą rejestrowania finansów firmowych jest księga przychodów i rozchodów. Książka podatkowa  skierowana jest głównie dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, których […]