Pieczątka firmowa

Pieczątka firmowa

Pieczątka to  przedmiot niewielkich rozmiarów, który pracownicy biurowi mają pod ręką i używają kilkanaście razy dziennie. Pieczątka jest firmowym podpisem i żaden dokument oficjalny nie może się bez niej obejść. Dokument , na którym nie ma pieczątki firmowej i podpisu autora jest nieważny. Pieczątka firmowa uległa w ostatnich latach dużym zmianom.  Praktycznie nie ma już […]