Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów

Celem prowadzenia przedsiębiorstwa jest wypracowanie zysku.

Każdy przedsiębiorca musi sporządzać spis swoich finansów, to znaczy rejestrować koszty i zyski oraz rozliczać się z urzędem skarbowych. Najprostszą formą rejestrowania finansów firmowych jest księga przychodów i rozchodów. Książka podatkowa  skierowana jest głównie dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz dla spółek jawnych, cywilnych i partnerskich, których przychody z sprzedaży towarów, produktów ulg operacji finansowych za ubiegły rok nie osiągnęły sumy dwóch milionów euro. Rejestruje się w niej: dochody ze sprzedaży, zakup towarów  z przeznaczeniem do sprzedaży oraz z koszty uboczne wynikłe w związku z tymi zakupami, wydatki takie jak: wynagrodzenia, zarówno w gotówce, jak i w naturze, a także pozostałe wydatki związane z  prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzeniem firmy. Od  kwietnia 2016 roku ujmuje się w tym dokumencie koszty prac badawczo-rozwojowych.

Książka przychodów i rozchodów powinna zostać założona 1 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Osoba prowadząca działalność gospodarczą może podjąć decyzję o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów w formie elektronicznej. Jest to bardzo komfortowe rozwiązanie, które zyskuje coraz więcej zwolenników. Aby elektroniczna książka przychodów i rozchodów była uznana za prawidłową musi spełniać parę warunków: instrukcja musi zawierać szczegóły obsługi programu komputerowego. Program księgowy musi zapewniać natychmiastowy podgląd w treść wprowadzanych zapisów oraz umożliwić wydruk zapisanych danych w porządku chronologicznym zgodnie ze wzorem księgi.

Dane muszą być przechowywane na nośnikach danych w sposób chroniący je przed zniszczeniem, zniekształceniem, naruszeniem ustalonych reguł ich przetwarzania lub ich zmianą w sposób nieuprawniony.

Podane warunki spełnia większość obecnych na rynku programów księgowych dla obsługi małych i średnich firm. Programy uzupełnione są o moduły płacowe i zusowskie, środki trwałe, VAT i kilometrówkę. Programy można konfigurować dostosowując do warunków firmy. Program księgowy jest ciągle aktualizowany|, dzięki czemu użytkownicy mają pewność, ze jest zgodny z obecnym prawem i zawiera wszystkie nowelizacje prawa. Elektroniczna książka podatkowa ułatwia wyliczenie kwartalnej lub miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. Umożliwia prowadzenie nadzoru terminów dla wykonania korekt kosztów osiąganych przychodów oraz masową obsługę korekt.  Dokumenty dotyczące przeprowadzonej korekty można wydrukować.

Zdaniem przedsiębiorców bardzo pomocny jest moduł dotyczący podatku VAT od sprzedaży oraz zakupu towarów handlowych, środków trwałych i usług.

Program tworzy odpowiednie deklaracje podatkowe z uwzględnieniem wielorakiego źródła obrotów, sporządza przelewy do urzędu skarbowego, nadzoruje wykonanie korekty VAT od 150 dni od niezapłacenia, obsługuje e-deklaracje VAT-ZD (zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego) jako załącznik do deklaracji: VAT-7, VAT-7K i VAT-7D wraz z możliwością jej wydruku.  Program ma moduł  fakturowania, tzn: tworzy i wystawia faktury, faktury masowe, dokumenty korygujące rachunki, faktury dla kontrahentów nie będących vatowcami oraz cenniki. Automatycznie pobiera kursy walut dla cen w walutach obcych. Wystawia faktury także w po angielsku i po niemiecku.

Książka przychodów i rozchodów posiada moduł płacowy konieczny do rozliczenia pensji.  Za jego pomocą można rozliczyć wynagrodzenia na podstawie różnych umów, obliczyć pensję za czas zwolnienia lekarskiego i inne świadczenia oraz automatycznie księgować wynagrodzenia.

Korzystając tego programu można wystawić deklaracje ZUS i je wydrukować. Program ma zapisane obowiązujące wzory umów dotyczących zatrudnienia, rachunki do umów o dzieło, zaświadczenia o zatrudnieniu, zarobkach, świadectwa pracy, wypowiedzenia. Zawiera również listy płac, deklaracje podatkowe oraz dokumentację związaną z delegacjami krajowymi i zagranicznymi. Innymi słowy to pełna obsługa księgowa przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Podpis *
E-mail *
Witryna internetowa