Psychotesty Trzebnica

Psychotesty Trzebnica

Zatrudnienie do nowej pracy w niektórych profesjach uzależnione jest od rezultatów badań lekarskich. Pracownicy mają obowiązek zaliczyć różnorodne badania w zależności od wymagań stanowiska na które kandydują.

Podczas zatrudnienia muszą co pewien czas przechodzić badania kontrolne. Wśród wymaganych badań są psychotesty.  Badania psychotechniczne wykonywane są  według wytycznych zamieszczonych w następujących aktach prawnych: „Ustawą o kierujących pojazdami z  5 stycznia 2011 roku”, „Ustawą prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku oraz „Ustawą o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku”. Następnymi rozporządzeniami na podstawie których odbywają się psychotesty Trzebnica są:  „Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów z dnia 14 lipca 2010 r.”,Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej z dnia 28 maja 1996r., a także  „Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Badania psychologiczne Trzebnica dotyczą następujących grup zawodowych:  kierowców, kierowców zawodowych i kierowców pojazdów uprzywilejowanych, egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy oraz kandydatów na to stanowisko, motorniczych i kandydatów na motorniczych, pracowników użytkujących samochód służbowy, operatorów wózków widłowych, operatorów dźwigów, koparek, ładowarek, suwnic, maszyn drogowych, podnośników, kierowców którzy chcą odzyskać prawo jazdy.

Obowiązkowe badania psychologiczne muszą zaliczyć kierowcy, którzy zostali na nie skierowani z powodu jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości, spowodowania kolizji drogowej w stanie nietrzeźwym, przekroczenia dopuszczalnej ilości punktów karnych. Psychotesty powinny mieć wykonane osoby, które wykonują pracę wymagającą szczególnych kompetencji psychofizycznych, np.: nauczyciele, pielęgniarki, prawnicy.  Do badania trzeba przygotować się. Należy  być wyspanym i najedzonym.  W ciągu 48 godzin poprzedzających badanie nie należy pić alkoholu i używać środków psychotropowych. Osoby przeziębione, chore, zmęczone, niewyspane powinny powiedzieć o tym psychologowi i przełożyć termin. Większość osób bez kłopotu przechodzi badanie psychotechniczne.  Nie jest ono skomplikowane. Składa się z dwóch części.

Pierwszą z nich są testy psychologiczne, składające się z: badania predyspozycji osobowościowych, badania uwagi, sprawności intelektualnej i odporności na stres.

Drugą część stanowią testy sprawności psychoruchowej, składające się z: badania szybkości ruchowej, badania koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-przestrzennej, badanie widzenia przestrzennego,  badania umiejętności widzenia po zmroku i po oślepieniu ostrym światłem, badania zdolności oceny prędkości. W ofercie są także badania psychologiczne na pozwolenie na broń. Medycyna pracy Trzebnica  dysponuje nieodpłatnymi miejscami parkingowymi , co doceniają pacjenci. Na badanie należy zabrać: dowód tożsamości,  prawo jazdy (w przypadku kierowców, o ile nie zostało zabrane), skierowanie i okulary. W trakcie badania trzeba spełniać polecenia psychologa, słuchać uważnie prowadzącego badanie. Nie powinno się denerwować- teksty psychologiczne nie służą pozbawieniu uprawnień zawodowych, tylko sprawdzają predyspozycje psychologiczne.

Pracodawcy powinni wysyłać pracowników na testy psychologiczne.

Obligują ich do tego przepisy prawne, warunki ubezpieczenia pracowników i względy bezpieczeństwa. Testy psychologiczne to cenna informacja dla pracowników – pozwala poznać swoje mocne i słabe strony w zakresie wykonywanej pracy. Większość cen badań psychologicznych dla poszczególnych grup zawodowych to ceny ustawowe, więc nie może być mowy o żadnych rabatach, czy okresowych promocjach. W przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę koszty badań psychologicznych opłaca pracodawca.

 

Dodaj komentarz

Podpis *
E-mail *
Witryna internetowa