Transport kurs Katowice

Transport kurs Katowice

Transport ludzi i rzeczy  produktów jest kluczową  rzeczą punktu widzenia gospodarki i życia ludzi. Działalność transportowa  obwarowana   jest  wieloma przepisami. Transport osób  nakłada obowiązek zdobycia  właściwych licencji i zezwoleń, w zależności od używanych środków transportu oraz zakresu i rodzaju świadczonych  usług. Szefowie  kierujący firmą transportową nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne […]