Transport kurs Katowice

Transport kurs Katowice

Transport ludzi i rzeczy  produktów jest kluczową  rzeczą punktu widzenia gospodarki i życia ludzi.

Działalność transportowa  obwarowana   jest  wieloma przepisami. Transport osób  nakłada obowiązek zdobycia  właściwych licencji i zezwoleń, w zależności od używanych środków transportu oraz zakresu i rodzaju świadczonych  usług. Szefowie  kierujący firmą transportową nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska .

Osoby  zaczynające działalność w  transporcie nie mogą być objęte zakazem  wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wśród osób  kierujących przedsiębiorstwem transportowym przynajmniej jedna  z nich musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

W przypadku firmy, która chce wykonywać przewóz osób  pojazdami o  pojemności powyżej 9 osób należy posiadać  zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;.  Aby  zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych trzeba ukończyć  kurs i zdać egzamin.

Kursy organizowane są także w Katowicach.

W trakcie kursu  przerabiane są następujące  zagadnienia prawa cywilnego, handlowego, finansowego, prawa pracy, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym,  bezpieczeństwo ruchu drogowego, zadania problemowe. Certyfikat kompetencji zawodowych jest ważny dożywotnio. Do  szkolenia na certyfikat kompetencji zawodowych powinny przystąpić osoby, które pracują w transporcie lub chcą  za jakich czas  prowadzić działalność w zakresie przewozu rzeczy i pasażerów.

Na Śląsku przewóz rzeczy i przewóz osób prowadzi wielu przedsiębiorców i jest  olbrzymia  rywalizacja o klienta. Śląsk  charakteryzuje się  sporym skupiskiem miast i dużą gęstością zaludnienia. Powstają nowe drogi, również autostrady. Takie warunki są idealne do  rozkwitu spedycji. Nie dziwi duże zainteresowanie  uczeniem się tajników spedycji. Na stronie Instytutu Transportu samochodowego  udostępnione są do wiadomości  uczestników kursu  zadania do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.  Z zakresu prawa cywilnego wymagane są  informacje dotyczące rodzajów umów podpisywanych w transporcie drogowym i wynikające z nich prawa i obowiązki.

Zadaniem praktycznym sprawdzanym  wymaganym na egzaminie jest prawne negocjowanie umów transportowych, zwłaszcza w temacie warunków przewozu.

Kandydat do prowadzenia firmy transportowej jest egzaminowany  z rozpatrywania roszczeń zleceniodawcy dotyczących odszkodowań tytułu  powstałych strat lub uszkodzenia  towarów  w trakcie transportu lub z tytułu opóźnienia dostarczeniu  przedmiotów. Jednym z  pytań egzaminacyjnych jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Kolejnym  istotnym zagadnieniem egzaminacyjnym jest  odpowiadanie na roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu  zranień pasażerów lub z tytułu uszkodzenia bagażu podczas  kraksy w trakcie transportu.

Z zakresu prawa handlowego wymagana jest znajomość warunków i formalności dotyczących  prowadzenia działalności spedycyjnej,   Zdający egzamin może zostać odpytany z obowiązków przewoźników, prowadzenia księgowości i konsekwencji  likwidacji  firmy.

Komisja egzaminacyjna może zapytać o rodzaje spółek handlowych. Kandydat na prowadzącego firmę spedycyjną musi  opanować kwestie związków zawodowych, rad pracowniczych i inspektorów pracy oraz przepisy wynikające z prawa pracy. Z zakresu podatków komisja  zadaje pytania z następujących  tematów: podatek VAT od usług transportowych,  podatek od pojazdów silnikowych, podatek dochodowy, opłaty drogowe i opłaty za korzystanie z infrastruktury. Egzaminatorzy  testują wiedzę egzaminowanego z  z tematów takich jak: przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju czeków, kart kredytowych, innych środków płatniczych i sposobów płatności.

Osoba zgłaszająca się na egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych powinna powtórzyć o rodzajach udzielanych kredytów dla przedsiębiorców oraz o sporządzaniu bilansu końcowego.

źródło: Transport kurs Katowice

Dodaj komentarz

Podpis *
E-mail *
Witryna internetowa