Zeznanie podatkowe pit 37

Zeznanie podatkowe pit 37

Za podatkami nie przepadamy, ale i tak płacimy wszyscy.

Odprowadza je pracodawca, są ukryte  w cenach  towarów, usług i nieruchomości.  Cechą podatków jest ich brak dobrowolności i powszechność.  Z własnej woli możemy odpisać jeden procent podatków na rzecz dowolnej organizacji pożytku publicznego. Takie organizacje zajmują się świadczeniem różnego rodzaju wsparcia. Pomagają zwierzętom, dzieciom i dorosłym, walczą z ubóstwem, przemocą i nienawiścią ze względu na różne czynniki. Od stycznia do 30 kwietnia obywatele uzyskujący dochody mają obowiązek rozliczenia się z podatku z urzędami skarbowymi.

Formularze deklaracji podatkowych zależą od rodzaju wykonywanej pracy lub prowadzonej  działalności gospodarczej. PIT 37 wypisują podatnicy pracujący na umowy o pracę, umowy zlecenia, czy umowy o dzieło. PIT 37 wypełniają także osoby pobierające z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zasiłki macierzyńskie, chorobowe, renty, emerytury oraz bezrobotni otrzymujący zasiłki z Urzędu Pracy. Ważne jest poprawne wypełnienie i terminowe dostarczenie formularzy podatkowych.

Na zapominalskich lub osoby, które popełniły błędy w wypełnieniu PIT-u 37 czekają konsekwencje skarbowe.  Aby uniknąć przykrych skutków swoich błędów rachunkowych  można wypełnić PIT 37 za pomocą specjalnych programów lub korzystając z usług biur podatkowych.  Jednym z takich programów jest program PIT37. Wypełnianie PIT-u jest najczęściej stresujące i zajmuje wiele czasu. Jest sporo obliczania i obawa  kosztownej pomyłki.  Poza tym przepisy podatkowe zawierają różną wyjątki, są redagowane skomplikowanym językiem i  nie są prostą lekturą. Dla dużej części podatników zasady rozliczania podatków są kompletnie niejasne. Nie są pewni, co i w jakiej wysokości można odliczyć od podatku.  Z programem PIT37 odchodzą wszystkie wcześniejsze obawy- PIT wypełnia się  w bardzo krótkim czasie i podatnik ma pewność, że  obliczenia są poprawnie policzone. Można wysłać PIT z uczuciem spokoju i ulgi.

Korzystając z tego programu rozliczy się osoba prowadząca działalność gospodarczą, czy pracująca na umowę zlecenie, samotny rodzic, emeryt, osoba posiadająca dochody z zagranicy, najmu nieruchomości.  Program zawiera  unikalne metody wprowadzania kontroli danych oraz system ograniczania kwot możliwych odpisów od dochodu i podatku.

Deklarację można złożyć w trakcie wizyty w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania, nadać pocztą lub wysłać internetem. Rozliczanie podatku z programem PIT37 rozpoczyna się od dokładnej analizy źródeł dochodu za poprzedni rok. Liczy się cały wypracowany dochód- zarówno podstawowy z umowy o pracę, renty lub emerytury, jak i umowy o dzieło i umowy zlecenie, ze sprzedaży nieruchomości lub firmy. Źródła dochodu są niezwykle istotne przy ustalaniu rodzaju PIT-u. Kolejnym krokiem jest przygotowanie wszystkich dokumentów  potwierdzających uzyskane dochody i zapłacone podatki, typu np. PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-R. Organy je wydające muszą je przesłać do końca lutego roku następnego. Przy  prowadzeniu  działalności gospodarczej  dokumentem potwierdzającym dochody jest  Książka Przychodów i Rozchodów (lub Ewidencja Przychodów). Potrzebne będą  sumy przychodów i ewentualnych kosztów, ale i wielkość zapłaconych do tej pory zaliczek na podatek, czy też składek społecznych i zdrowotnych.

Małżonkowie muszą zdecydować, czy zeznanie podatkowe PIT37 będą składać razem, czy osobno oraz czy włączyć do zeznania małoletnie potomstwo. Warto wiedzieć, że istnieją ulgi podatkowe, np.: na dzieci, rehabilitację, ulga budowlana i na internet.  Aby z nich skorzystać należy skompletować wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty.  Następnym krokiem jest włączenie programu PIT37 i rozliczenie się z podatku. Podatnik, który nadaje zeznanie pocztą powinien pamiętać o wypełnieniu druku :” potwierdzenie nadania”. Składając PIT 37 w urzędzie skarbowym przybijany jest stempel potwierdzający datę jego złożenia..

Zeznanie należy przechowywać przez 5 lat. To samo dotyczy potwierdzeń wysłania zeznania. Należy dotrzymać terminu złożenia zeznania podatkowego. PIT złożony 30 kwietnia o 23:59 będzie dokumentem złożonym w ustawowym czasie.

źródło: Zeznanie podatkowe pit 37

Dodaj komentarz

Podpis *
E-mail *
Witryna internetowa